Tìm việc làm

Kết quả: 16 việc làm tại Miền Bắc

Kết quả: 16 việc làm tại Miền Bắc

quản lý bán hàng ETC

Trên 20 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc Khu Vực Miền Trung

Ứng tuyển

nhân viên bán hàng tại hà nội và các tỉnh lân cận

5-7 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

trình dược viên

5-7 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên kiểm soát nội bộ chi nhánh

Cạnh tranhKhu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên bán hàng phát triển thị trường

7-10 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên kinh doanh

7-10 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên bán hàng

7-10 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên phát triển thị trường

7-10 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên kinh doanh phát triển thị trường

7-10 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên kỹ thuật điện

5-7 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

giám đốc bán hàng

Thương lượngHà Nội Khu Vực Miền Bắc Khu Vực Miền Trung

Ứng tuyển

giám sát bán hàng khu vực các tỉnh miền bắc

12-15 triệu VNDHà Nội Bắc Ninh Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên kinh doanh phát triển thị trường các tỉnh phía bắc

7-10 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc Nam Định

Ứng tuyển

trình dược viên tại hà nội và các tỉnh miền bắc

3-5 triệu VNDHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

nhân viên phát triển thị trường – miền bắc

Thương lượngHà Nội Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển

kỹ thuật điện tử

Cạnh tranhTp Hồ Chí Minh Khu Vực Miền Bắc

Ứng tuyển