Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT VNCAREER.COM.VN

Vncareer.com.vn là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, tìm việc làm trực tuyến cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin.

Vncareer.com.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về việc làm hoặc có nhu cầu tìm việc trực tuyến.
Sứ mệnh mà Vncareer.com.vn hướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại vững chắc giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

I.    Nguyên tắc chung

– Sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn do Công ty CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC WORKLINK thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vncareer.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn và các bên liên quan cung cấp.
– Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vncareer.com.vn
– Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Vncareer.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng và không được trái với qui định của pháp luật.
– Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vncareer.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
– Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Vncareer.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.
– Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn.

II.    Quy định chung
Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn do Công ty CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC WORKLINK phát triển với tên miền: Vncareer.com.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn”)
Định nghĩa chung:
– Người Tuyển dụng (Nhà tuyển dụng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vncareer.com.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.
– Người tìm việc (ứng viên): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên Vncareer.com.vn của người bán. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
– Thành viên: là bao gồm cả người tuyển dụng lẫn người tìm việc (ứng viên)
– Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Vcareer.com.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.
– Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Vncareer.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn.
– Khi bạn đăng ký là thành viên của Vncareer.com.vn, thành viên hiểu rằng:
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng, đăng hồ sơ tìm việc làm theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.
Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Vncareer.com.vn.
– Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Vncareer.com.vn.

III.    Quy trình giao dịch
1.    Quy trình dành cho ứng viên
1.1    Đăng ký tài khoản

•    Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào bảng trên
•    Khi đăng ký trở thành thành viên của VNCAREER và được VNCAREER chấp thuận, thành viên có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên VNCAREER.
•    Sau khi tạo Tài khoản, thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn tất về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của thành viên có hoạt động nào sai luật, đó là trách nhiệm của thành viên, vncareer có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

1.2    Quy trình tạo hồ sơ trực tuyến cho ứng viên

Thành viên có thể tạo hồ sơ ứng tuyển bằng cách hoàn tất những thông tin được quy định sẵn của vncareer, bao gồm:
Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân bao gồm :
•    Họ và tên
•    Email
•    Công việc hiện tại
•    Công ty hiện tại
•    Ngày sinh
•    Địa chỉ
•    Điện thoại
•    Giới tính
•    Tình trạng hôn nhân
•    Quốc tịch
Sau khi thành viên hoàn tất thông tin, thành viên bấm “Lưu thông tin” để lưu lại thông tin đã điền.
Chú ý : các trường có dấu * là các trường bắt buộc nhập
Thông tin cơ bản :
Sau khi thành viên đã thay đổi thông tin, thành viên có thể tạo CV bằng cách chọn “Tạo theo form mẫu” .

Thông tin cơ bản bao gồm :

•    Công việc mong muốn
•    Loại hình công việc
•    Ngành nghề
•    Nơi làm việc
•    Cấp bậc mong muốn
•    Mức lương mong muốn
•    Bằng cấp cao nhất
•    Số năm kinh nghiệm
•    Mục tiêu nghề nghiệp

Thành viên có thể chọn các mục và nhập miêu tả nghề nghiệp của mình
Thành viên nhấn “Tiếp tục” để lưu lại thông tin đã điền và chuyển sang bước tiếp theo

Học vấn và bằng cấp

Học vấn và bằng cấp bao gồm:

•    Tên trường đã học
•    Chuyên ngành
•    Bằng cấp – chứng chỉ
•    Từ tháng  – đến tháng
•    Thành tựu

Thành viên có thể thêm được nhiều học vấn và bằng cấp khác nhau bằng cách nhấn “Thêm học vấn”
Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc bao gồm :

•    Tên công ty
•    Công việc
•    Thời gian làm việc
•    Mô tả công việc

Thành viên có thể thêm nhiều kinh nghiệm khác nhau bằng cách chọn “Thêm kinh nghiệm”
Kỹ năng

Kỹ năng bao gồm:
•    Mô tả các kỹ năng
•    Kỹ năng bổ sung (có thể thêm nhiều kỹ năng khác nhau) bằng cách chọn “kỹ năng bổ sung”
Người tham khảo và ngoại ngữ

•    Họ và tên người tham khảo
•    Tên công ty
•    Chức danh
•    Số điện thoại
•    Thêm người liên hệ
•    Ngoại ngữ (có thể thêm nhiều ngoại ngữ)

Sau khi hoàn tất các bước trên, thành viên đã tạo cho mình được một bộ Hồ sơ xin việc hoàn chỉnh và có thể sẵn sàng ứng tuyển cho công việc mà mình mong muốn.
Mẫu hồ sơ như sau

Sau khi hoàn thành xong hồ sơ trực tuyến của mình thành viên có thể chọn “Quay lại” để bổ sung thêm thông tin. Hoặc chọn “Lưu và xin xác nhận CV” CV của thành viên sẽ được quản trị hệ thống duyệt .
Nhận thông báo việc làm mới

Lựa chọn Thông báo việc làm sẽ hiện ra để Thành viên lựa chọn những thông tin phù hợp như sau:
•    Công việc mong muốn
•    Tiêu đề liên quan đến vị trí
•    Nơi làm việc
•    Ngành nghề
•    Mức lương
•    Loại hình công việc

Sau khi thành viên hoàn thiện đăng ký nhận thông tin việc làm mới nhấn “Nhận thông tin việc làm mới” để lưu thông tin. Sau đó hệ thống sẽ gửi thông tin việc làm mới nhất liên quan tới ngành nghề mà thành viên đã chọn.
2.    Quy trình dành cho nhà tuyển dụng
2.1    Đăng ký tài khoản

Sau khi đăng ký nhà tuyển dụng thành công, nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm hồ sơ ứng viên.
2.2    Đăng tin tuyển dụng
Sau khi đăng ký thành công, nhà tuyển dụng có thể “Đăng tin tuyển dụng” để tạo tin tuyển dụng cho công ty mình. Thành viên điền đầy đủ thông tin sau để hoàn tất thông tin tuyển dụng, bao gồm:

Các thông tin liên quan đến về vị trí cần đăng tuyển, và thông tin ứng tuyển, bao gồm :

•    Vị trí tuyển dụng
•    Số lượng tuyển dụng
•    Cấp bậc công việc
•    Loại hình công việc
•    Mức lương
•    Ngành nghề
•    Nơi làm việc
•    Mô tả công việc
•    Yêu cầu công việc
•    Ngoại ngữ
•    Quyền lợi được hưởng
•    Chế độ gia tăng
•    Yêu cầu hồ sơ
•    Thông tin liên hệ (thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng)

Mẫu tin tuyển dụng

 

Sau khi nhà tuyển dụng hoàn thành thông tin tuyển dụng có thể nhấn “Quay lại” để bổ sung và chỉnh sửa thông tin. Hoặc chọn “Gửi đi” để lưu thông tin tuyển dụng và chờ quản trị hệ thống xác nhận thông tin.

2.3    Tìm hồ sơ

Thành viên là nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm hồ sơ ứng viên có thể chọn “Tìm hồ sơ ứng viên” để trải nghiệm thử dịch vụ tìm hồ sơ và truy cập hồ sơ các ứng viên trên hệ thống vncareer.
Khi kích vào phần “Tìm kiếm ứng viên” chức năng tìm kiếm các hồ sơ ứng viên được chọn lọc tùy theo yêu cầu của thành viên nhà tuyển dụng sẽ hiển thị bao gồm các thông tin sau :

 

•    Từ khóa
•    Ngành nghề
•    Địa điểm
•    Tìm kiếm nâng cao

Hoặc thành viên nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm chi tiết hơn bằng cách chọn “Tìm kiếm nâng cao”.
Tuy nhiên để xem được thông tin liên hệ với ứng viên, nhà tuyển dụng phải đăng ký sử dụng gói Dịch vụ Tìm kiếm của VNCAREER.
Ngoài ra nhà tuyển dụng  còn có thể lưu hồ sơ, gửi tin nhắn cho ứng viên hoặc tìm kiếm hồ sơ tương ứng tại hệ thống VNCAREER.

3.    Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Vncareer.com.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện …

4.    Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại
4.1    Mẫu thuẫn

Nếu có mâu thuẫn thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết giữa Thành viên với nhau. VNCAREER có thể, nhưng không bị bắt buộc, đưa ra những lời khuyên không ràng buộc. Nếu mâu thuẫn không thể giải quyết giữa hai bên, các hành động pháp lý sẽ được áp dụng. VNCAREER sẽ không liên quan hay tham dự vào các mâu thuẫn này. Người bán và người mua đồng ý giữ cho VNCAREER, kể cả các công ty liên kết và bất kỳ giám đốc, viên chức, nhân viên, nhà thầu, hoặc đại lý của VNCAREER, khỏi bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra giữa người bán và người mua.

4.2    Các bước của Quy trình khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Sàn Giao Dịch TMĐT VNCAREER đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

–    Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác… qua email: Support@vncareer.vn
–    Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của VNCAREER sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
–   Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm VNCAREER sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. VNCAREER sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Vncareer.com.vn, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website vncareer.com.vn

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC WORKLINK 
Địa chỉ:  Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 04 7307 1818 Email: Support@vncareer.vn
Vncareer.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Vncareer.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Vncareer.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Vncareer.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vncareer.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Vncareer.com.vn.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV.    Quy trình thanh toán

1.    Quy trình thanh toán giữa mua (ứng viên) và người bán (nhà tuyển dụng) 

Do sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn là một sàn giao dịch điện tử về việc làm. Và ứng viên được đăng CV cũng như ứng tuyển miễn phí các việc làm trên website. Vì vậy ban quản lý website vncareer sẽ không đưa ra bất kỳ quy định nào về thanh toán giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Và cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán phát sinh giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Trường hợp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng nếu có phát sinh về chi phí nào đó sẽ do hai bên tự thỏa thuận với nhau.

2.    Quy trình thanh toán giữa Ban quản lý website và người đăng tin (phí tin)

Đối với Ban quản lý website và người đăng tin (phí tin) người đăng tin sẽ phải thanh toán Phí Dịch vụ (nếu có) chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên hóa đơn. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Thành viên thanh toán Phí Dịch vụ.
Nếu quá Ngày thanh toán mà Thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì VNCAREER có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.
VNCAREER sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

V.    Đảm bảo an toàn giao dịch

– Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên Vncareer.com.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
– Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).
– Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Vncareer.com.vn có chính xác không.
– Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Vncareer.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
– Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
– Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Vncareer.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vncareer.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn.
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vncareer.com.vn.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
– Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vncareer.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC WORKLINK
Trụ sở chính:  Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: support@vncareer.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vncareer.com.vn thực hiện việc này.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vncareer.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vncareer.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email : support@vncareer.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của thành viên trên Vncareer.com.vn được Vncareer.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vncareer.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vncareer.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vncareer.com.vn.
– Ban quản lý Vncareer.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vncareer.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII.  Quản lý thông tin xấu

1. Nghiêm cấm các hành động

•    Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách VNCAREER đề ra.
•    Sử dụng trái phép tài khoản của người khác.
•    Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Thành viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)
•    Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của VNCAREER cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của VNCAREER
•    Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của VNCAREER hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng/ Thành Viên.
•    Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.
•    Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý

2. Quy định thành viên.

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
– Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
– Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn trong bản Quy chế này.
– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Vncareer.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

– Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng trên website Vncareer.com.vn thông tin sẽ được lưu vào hệ thống. Ban quản trị website TMĐT Vncareer sẽ tiến hành xét duyệt nội dung tin đăng nếu các thông tin tuân thủ theo đúng quy định về đăng tin mà Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vncareer đã đưa ra thì tin đó sẽ được duyệt và hiển thị trên website Vncareer.com.vn.

–  Đối với các thông tin đăng không đúng chuyên mục, đăng sai quy định Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ tùy theo mức độ vi phạm, Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ hướng dẫn các thành viên chỉnh sửa thông tin, di chuyển chuyên mục phù hợp hoặc loại bỏ tin đăng. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang Vncareer.com.vn mà không cần báo trước cho các thành viên.

4. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại Vncareer.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Vncareer dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Vncareer. Không được phép đăng tải các thông tin trái pháp luật, đăng tải thông tin hình ảnh các sản phẩm và dịch vụ cấm bán trên website vncareer.com.vn . Sau đây là Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại Vncareer.
•    Hàng hoá: Rượu, vũ khí, ma tuý, thuốc lá, dược phẩm cấm, pháo, đồ chơi nguy hiểm, băng đĩa sách báo có nội dung đồi truỵ, kích động bạo lực và phản động…
•    Dịch vụ: Đánh bạc, môi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em…
•    Các danh mục khác được nêu chi tiết trong Nghị định số 59/206/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

VIII.  Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

– Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Vncareer.com.vn, Vncareer.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
– Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
– Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: support@vncareer.vn hoặc gọi trực tiếp tới số 04 7307 1818 chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn.
– Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vncareer.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Vncareer.com.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT Vncareer.com.vn

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER nêu ra.

– Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT VNCAREER

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER trong điều kiện và phạm vi cho phép.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm công việc của và phát triển tại thị trường nước ngoài của Thành viên và nhu cầu tìm kiếm ứng viên thích hợp của các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/ đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm pháp Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Sàn giao dịch TMÐT VNCAREER sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER không phải chịu trách nhiệm liên đới.

– Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

– Xây dựng và công bố công khai trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER quy chế hoạt > động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

– Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với nhau (giữa ứng viên và nhà tuyển dụng hoặc ngược lại) hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, sẽ cung cấp cho thành viên thông tin về ứng viên/nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định

– Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

– Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

– Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

– Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh như:

  • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
  • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
  • Rượu các loại;
  • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
  • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

– Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

– Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

X. Quyền và trách nhiệm của Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER

1. Quyền của Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER

  • Quyền của Thành viên người bán (Nhà tuyển dụng) trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER

Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  và được đồng ý, thành viên người bán sẽ được đăng tin bán sản phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho  Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER qua mai support@vncareer.vn

  • Quyền của Thành viên người mua (Người tìm việc) trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER

Thành viên người mua sẽ được nhân viên của  Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua bán và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

Tìm hiểu các thông tin của người bán đăng công khai trên sàn giao dịch thương mại điện tử để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho  Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER.

–          Có quyền khiếu nại chất lượng tin đăng của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử và yêu cầu chủ sàn chỉnh sửa những thông tin sai trái, không đúng sự thật

2. Trách nhiệm của Thành viên tham gia Sàn Giao dịch TMĐT VNCAREER

  • Trách nhiệm của Thành viên người bán (Nhà tuyển dụng) trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  và những thông tin đăng tải lên  Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên  Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER .

Thành viên người bán, có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu người mua chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREE

  • Trách nhiệm của Thành viên người mua (Người tìm việc) trên Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER

–          Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  về những hành vi trái pháp luật của người bán.

–          Thành viên người mua, có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT VNCAREER  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật

XI. Điều khoản áp dụng

– Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Vncareer.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

– Quy chế hoạt động sẽ được Vncareer.com.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Vncareer.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Vncareer.com.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Vncareer.com.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
Hỗ trợ khách hàng: Sàn giao dịch thương mại điện tử Vncareer.com.vn
Địa chỉ: Số 2, ngõ 71, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
E-mail: support@vncareer.vn
Điện thoại:   04 666 15042        Fax:    04 668  342 64