Tìm việc làm

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác được sử dụng trong trường hợp muốn xin chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và khoa học của lá đơn trước khi gửi đến cấp trên, bạn nên tham khảo mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác do Vncareer tổng hợp. Mẫu đơn này dành cho cán bộ trong ngành giáo dục. Bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh và vị trí công tác của mình.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây