Chi tiết hồ sơ ứng viên

Phạm Thị Thanh Ngà Image

  Cộng tác viên tại NAUZI.COM
   1995
  
  Thương lượng
  Nữ
  Độc thân
  Việt Nam
Xin vui lòng đăng ký Nhà tuyển dụng xác thực để xem được thông tin liên hệ của ứng viên Phạm Thị Thanh Ngà . Để đăng ký quý khách vui lòng liên hệ 04 7307 1818. hoặc Đăng ký tư vấn để được bộ phận CSKH liên hệ hỗ trợ ngay lập tức.