Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi chuyên về lĩnh vực nhân sự, tìm kiếm và giới thiệu việc làm tốt nhất, phù hợp nhất đến ứng viên và khách hàng.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Lê Thị Ngọc

Website công ty http://cevn.com.vn/trang-chu.html

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi