Giới thiệu công ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sông Hồng Phương Nam đang triển khai mở bán các dự án bất động sản và cần tuyển dụng gấp các vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms Dung

Facebook https://www.facebook.com/shpnland/?ref=page_internal
Google+ http://songhongphuongnam.com/

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi