Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Lotte Rent - A - Car Vina là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ô tô.
Hiện tại công ty có 03 chi nhánh tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

0965108326

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi

Nhà tuyển dụng đã đăng 1 vị trí