Giới thiệu công ty

TEKY là học viện STEAM (Science - Technology - Engineering - Art - Math) đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ em từ 6-18 Tuổi. Được thành lập vào tháng 6 năm 2016, TEKY quyết tâm thực hiện sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức toàn diện về STEAM và kỹ năng thế kỷ 21 - 4Cs (Critical Thinking Tư duy phản biện - Communication Giao tiếp - Creativity Sáng tạo - Collaboration Làm việc nhóm). Trẻ em cần được phát triển mạnh mẽ trong một nền kinh tế số và trang bị sẵn sàng để trở thành những doanh nhân công nghệ trong tương lai.
- Website: https://teky.edu.vn

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Chị Hương

Website công ty https://teky.edu.vn/

Hình ảnh về công ty

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi