Giới thiệu công ty

Công ty kinh doanh các dịch vụ kênh truyền, điện toán đám mây, truyền hình, internet,...

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Phương Chi

Website công ty https://www.facebook.com/recruitment.vtcdigicom/
Facebook Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
Twitter Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
Google+ Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC

Địa chỉ Google maps

Kết nối với chúng tôi