Tin tức

Mẫu CV tiếng Anh cho chuyên viên nhân sự

Để lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng, bạn cần có một CV không chỉ đầy đủ mà còn phải hấp dẫn ngôn ngữ và cách trình bày. Vncareer chia sẻ với bạn mẫu CV tiếng Anh cho chuyên viên nhân sự gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây