Tìm việc làm

Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn được dùng để đề nghị ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức xét duyệt và chấp nhận cho cá nhân được điều động đi công tác trong một khoảng thời gian nào đó. Để giúp quá trình xin xác nhận thời gian đi công tác của bạn thuận lợi và nhanh chóng hơn, Vncareer chia sẻ mẫu đơn xin xác nhận công tác thông dụng nhất.

 

 

Tải tài liệu đính kèm Tại đây