Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 53845 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Thị Tuyết
     (35 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Vương Thị Phương Vân
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Thúy
     (28 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 năm

Cao Sỹ Đạt
     (25 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Quỳnh
     (24 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

Phan Quang Bách
     (25 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Doãn Khánh Phượng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      Nguyễn Thị Bảo Trâm
     (24 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Biên dịch/ Phiên dịch Việc làm tiếng Nhật Không yêu cầu

Phạm Thị Phượng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thanh Mai
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/12/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm