Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 56144 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Trần Thị Hằng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 25/02/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Trần Thị Phương Thảo
     (21 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm

Trần Thị Kim Ngân
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Bán hàng/Kinh doanh Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Không yêu cầu

Nguyễn Thị Minh Châm
     (34 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Lê Thị Ánh Sáng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Thơ
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

Mai Thị Thùy Linh
     (25 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Đào Trọng Đoàn
     (26 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm

Trịnh Thị Nhung
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

      Đinh Văn Tuyền
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/02/2018
Cơ khí/ Chế tạo Dưới 1 năm