Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 42523 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Đình Cương
     (23 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

      Nguyễn Huy Kiên

  Cập nhật 29/06/2017
CNTT/ Phần mềm Dưới 1 năm

Đặng Văn Chấp
     (24 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Hành chính/ Nhân sự Nông/ Lâm/ Ngư nghiệp Dưới 1 năm

Trần Trọng Hoàng
     (22 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Bán hàng/Kinh doanh Dưới 1 năm

      đoàn Vũ Kiều Loan
     (21 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Không yêu cầu

Phạm Thu Hường
     (24 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Đỗ Thị Huệ
     (22 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Trang
     (21 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Tuyền
     (23 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Phạm Thị Khuyên
     (21 tuổi)

  Cập nhật 29/06/2017
Hành chính/ Nhân sự Việc làm tiếng Trung Dưới 1 năm