Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58059 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Lê Văn Duy
     (25 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Trần Đức Nhân
     (34 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Phạm Quang Tùng
     (25 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

      Nguyễn Khánh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Thực phẩm/ DV ăn uống 3 - 5 năm

      Đỗ Quang Minh
     (29 tuổi)

  Cập nhật 18/06/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

      Phùng Minh Đức
     (25 tuổi)

  Cập nhật 17/06/2018
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng Người nước ngoài 3 - 5 năm

      Nguyễn Thị Diệu Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/06/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự 1 năm

      Hà Hương
     (20 tuổi)

  Cập nhật 15/06/2018
Bán hàng/Kinh doanh Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

Đỗ Trung Hiếu
     (23 tuổi)

  Cập nhật 15/06/2018
CNTT/ Phần mềm Dưới 1 năm

      Trang Kim Phượng
     (29 tuổi)

  Cập nhật 15/06/2018
Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 1 - 3 năm