Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58126 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      MítTơ Tồ

  Cập nhật 17/10/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

      Nguyễn Thị Hương Trà
     (26 tuổi)

  Cập nhật 17/10/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Lý Ngọc Đào
     (23 tuổi)

  Cập nhật 16/10/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Không yêu cầu

      Nguyễn Duy Khánh
     (33 tuổi)

  Cập nhật 15/10/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật Thư ký/Trợ lý Trên 5 năm

      Hưng Nguyễn
     (23 tuổi)

  Cập nhật 14/10/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Không yêu cầu

      thúy phượng phạm
     (20 tuổi)

  Cập nhật 13/10/2018
Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn Không yêu cầu

      Lâm Hồng Diễm
     (27 tuổi)

  Cập nhật 12/10/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Dự án 1 - 3 năm

      Nguyễn Thanh Tùng
     (26 tuổi)

  Cập nhật 12/10/2018
CNTT/ Phần mềm 1 - 3 năm

      Lê Phương Linh
     (21 tuổi)

  Cập nhật 10/10/2018
Bán hàng/Kinh doanh Không yêu cầu

      Phạm Quỳnh Như
     (22 tuổi)

  Cập nhật 09/10/2018
Hành chính/ Nhân sự Dưới 1 năm