Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 46440 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Văn Thanh
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Dưới 1 năm

      Nguyễn Quốc Tuấn
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm

      TRANG HÒA LINH.
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Nguyễn Văn Hưng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Phạm Thị Kim Tuyến
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Giáo dục/ Đào tạo Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Dưới 1 năm

      Ngô Tuấn Duy
     (28 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng Xây dựng Trên 5 năm

Trần Đình Thành
     (20 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

Đoàn Thị Thùy
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Bùi Thị Nhung
     (30 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Thị Ngọc Huế
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/08/2017
Hành chính/ Nhân sự 1 năm