Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 50450 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Võ Diểm My
     (25 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Nguyễn Thị Minh Phương
     (18 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Biên dịch/ Phiên dịch Không yêu cầu

      Tu Hoang
     (31 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Việc làm bán thời gian/ Freelance Trên 5 năm

      Nguyễn Hữu Hiếu
     (22 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Không yêu cầu

Đặng Thị Thu Hà
     (32 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Võ Thị Mỹ Ngọc
     (37 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

      Nguyễn Ngọc Cẩm
     (27 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Không yêu cầu

      Tien Nguyen
     (29 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

      Nguyễn Quốc Tuấn
     (30 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm

Võ Nguyễn Hoàng Trân
     (28 tuổi)

  Cập nhật 19/10/2017
Hành chính/ Nhân sự Thư ký/Trợ lý 3 - 5 năm