Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57664 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Nguyễn Hữu Việt
     (22 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Cơ khí/ Chế tạo Điện/ Điện tử/ Điện lạnh Dưới 1 năm

Nguyễn Thành Nam
     (28 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Trên 5 năm

      Nguyễn Thị Ánh Ly
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Mỹ phẩm/ Thời trang/ Làm đẹp 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Như Ý
     (26 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
QA/QC 1 - 3 năm

      Đoàn Ngọc Hân
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

      Võ Tiến Thành
     (29 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Lao động phổ thông Không yêu cầu

Trần Thị Minh Nguyệt
     (33 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Phan Thư Tem
     (28 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
QA/QC 1 - 3 năm

Trần Thị Minh Huệ
     (25 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Đài Trang
     (28 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm