Ứng viên hàng đầu
 

Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 58129 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Dương Anh Dũng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng CNTT/ Phần mềm CNTT/ Phần cứng, Mạng 1 - 3 năm

      Trịnh Thị Cẩm Linh
     (23 tuổi)

  Cập nhật 20/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Hành chính/ Nhân sự Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 năm

      Tran Phuoc Binh
     (21 tuổi)

  Cập nhật 19/09/2018
CNTT/ Phần mềm Không yêu cầu

      Trần Bình Minh
     (18 tuổi)

  Cập nhật 19/09/2018
Giáo dục/ Đào tạo 1 năm

      Nguyễn Thị Phương Nhã
     (22 tuổi)

  Cập nhật 18/09/2018
Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Không yêu cầu

      Ý Như Trần
     (28 tuổi)

  Cập nhật 18/09/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 năm

      Lâm Thị Kiều Duyên
     (20 tuổi)

  Cập nhật 17/09/2018
Biên dịch/ Phiên dịch Không yêu cầu

      Nguyễn Văn Nam
     (28 tuổi)

  Cập nhật 17/09/2018
Bán hàng/Kinh doanh Giáo dục/ Đào tạo Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

      Bùi Danh Thiết
     (24 tuổi)

  Cập nhật 16/09/2018
Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 3 - 5 năm

      Loan Đinh

  Cập nhật 15/09/2018
Xuất nhập khẩu/Ngoại thương 1 năm