Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 57723 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Giang Hồng Tú
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Nguyễn Thị Hương
     (31 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Thị Thúy Kiều
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Giáo dục/ Đào tạo 1 năm

Đặng Thị Thu Hà
     (33 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Trên 5 năm

Nguyễn Thị Trang
     (21 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Minh Thắng
     (35 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Đặng Thị Ánh Trúc
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm

Nguyễn Thị Thúy Hà
     (34 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
     (22 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

Vu Thu Thuy
     (24 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Marketing/ PR/ Thương mại điện tử 1 - 3 năm