Ứng viên hàng đầu
Kết quả: 47 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

Điền Thị Phượng
     (27 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Cao Nguyên Việt
     (40 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Xây dựng Trên 5 năm

Đoàn Thị Phương
     (23 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Nguyễn Hoàng Tố Nhiên
     (21 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
QA/QC Thực phẩm/ DV ăn uống Dưới 1 năm

Nguyễn Quang Thùy Trang
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng Không yêu cầu

Võ Thị Thủy Tiên
     (26 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Đặng Thị Nhung
     (22 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự Pháp lý/ Luật 1 - 3 năm

Phạm Minh Lâm
     (25 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 - 3 năm

      Đỗ Trần Phong
     (32 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe Kho vận/Vật tư/Mua hàng Trên 5 năm

Hoang Dinh Duc
     (27 tuổi)

  Cập nhật 19/04/2018
Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản Marketing/ PR/ Thương mại điện tử Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại Trên 5 năm