Ứng viên hàng đầu
Kết quả: 45 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Thị Bích Thùy
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Tiến Thành
     (27 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
     (23 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Hành chính/ Nhân sự 1 năm

Nguyễn Xuân Bỉu
     (29 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Vũ Khoa Đạt
     (39 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Kho vận/Vật tư/Mua hàng 3 - 5 năm

Nguyễn Hồng Hải
     (28 tuổi)

  Cập nhật 24/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Sản xuất/ Kỹ thuật ứng dụng 1 - 3 năm

      Nguyễn Tố Ngọc
     (24 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Điện/ Điện tử/ Điện lạnh QA/QC Kho vận/Vật tư/Mua hàng 1 - 3 năm

Ngô Văn Hồng
     (23 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Bán hàng/Kinh doanh Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng 1 - 3 năm

Lê Duy Khả
     (22 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Hành chính/ Nhân sự Bưu chính viễn thông Dưới 1 năm

Huỳnh Chí Nguyện
     (27 tuổi)

  Cập nhật 23/04/2018
Xây dựng 3 - 5 năm