Công ty

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Và Quảng Cáo đại Dương Xanh

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Quảng Cáo Đại Dương Xanh có tên giao dịch: BLUE OCEAN COMMERCIAL AND SERVICE PROMOTION JOINT STOCK COMP, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015, trải qua 2 năm hoạt động, Đại Dương Xanh đang dần dần từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường quảng cáo, truyền thông tại Việt Nam. Hiện tại do nhu cầu mở rộng về nhân sự nên Đại Dương Xanh tuyển khá nhiều vị trí hấp dẫn, chúng tôi rất vui mừng được chào đón, hợp tác làm việc với đội ngũ những người trẻ, năng động, sáng tạo có năng lực.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms. Trang – P.HCNS

Website công ty http://oceancorp.vn/
Kết nối với chúng tôi