Công ty

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-talent

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank đã được tách ra và được xây dựng thành Công ty tư vấn nguồn nhân lực M-Talent. Công ty đã mạnh dạn nắm bắt cơ hội và thử thách trong hoạt động tư vấn nhân sự để cung cấp các giải phấp nhân sự chuyên nghiệp và phù hợp nhất đối với tình hình và môi trường kinh doanh của khách hàng.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ban Tuyển dụng

Điện thoại

Website công ty http://mtalent.com.vn/
Kết nối với chúng tôi