Công ty

Công Ty TNHH Pixta Việt Nam

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Pixta Việt Nam sở hữu các trang Web thương mại, cung cấp dịch vụ cho phép người dùng trả phí để Download các hình ảnh, video chất lượng cao. 
Tháng 06 năm 2016, PIXTA Việt Nam chính thức được thành lập với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các website thương mại của công ty.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Nguyễn Quỳnh Trang

Điện thoại

0432262520

Website công ty www.pixtastock.com
Kết nối với chúng tôi