Công ty

Công Ty TNHH Gianni Việt Nam

Giới thiệu công ty

 – Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
 – May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); (Ngành chính)
 – Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
 – Sản xuất hoá chất cơ bản
 – Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
– Đại lý du lịch
 – Điều hành tua du lịch
 – Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 – Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 – Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 – Đại lý, môi giới, đấu giá
 – Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 
 – Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 – Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 – Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 – Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 – Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ms.Hương

Điện thoại

0437868080 máy lẻ 109

Website công ty www.format.vn
Kết nối với chúng tôi