Công ty

Công Ty Tnhh Sansei Việt Nam

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Sansei Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật, bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2006. Sản phẩm chính là linh kiện nhựa công nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ

Ngô Kim Oanh

Điện thoại

0963919029

Kết nối với chúng tôi